Vision 2025

Vision 2025

Wycliffes vision är att år 2025 ska bibelöversättningar ha påbörjats på alla språk som är i behov av det.