Jesus talar tqamakko!

1979 hade Jesusfilmen premiär i USA. Vilken internationell succé filmen har blivit! Den är översatt till mer än 1400 språk och har visats över 5 miljarder gånger. Fler än 200 miljoner människor har blivit Jesu lärjungar efter att ha sett filmen. 

Jesusfilmen är i huvudsak baserad på Lukas evangelium och många repliker är tagna direkt från bibelordet. Den är inspelad i Israel och ger därför en bra inblick i t.ex hur kläderna och landskapet såg ut där Jesus levde. 

I Etiopien har Karsan och Fredrik Hector med team översatt Jesusfilmen till tqamakko och i dagarna ska filmen dubbas d.v.s. man lägger på nya röster som talar tqamakko.  Man har valt ut 11 tqamakko-talande med spridning vad gäller ålder, kyrkotillhörighet och geografiskt område – men viktigast av allt: det är personer som innehar stort förtroende hos folket. En stor utmaning är att få replikerna att stämma tidsmässigt med originalet.  Så här skriver de: Om Jesus fortsätter att tala i vår version, medan man ser Maria tala i filmen, blir det både förvirrande och irriterande – och kan faktiskt göra att man inte uppfattar budskapet! Det är alltså ett precisionsarbete. 

På www.jesusfilm.org kan du läsa mer och även titta på Jesusfilmen på det språk du bäst förstår –  eller välj ett språk som du absolut inte förstår – då inser du betydelsen av att ha bibelordet på sitt eget modersmål! 

Jesusfilmen för barn finns också på svenska.
Foto: Jesusfilmen dubbas till tqamakko