Regeringen ändrar egeninsats nivån

Under sommaren har regeringen ändrat egensinsats nivån för andraledsorganisationer; det vill säga organisationer som ansöker om medel via en paraplyorganisation behöver själva gå in med 5 % av summan i sina projekt istället för som tidigare 10 %. Folk&Språk söker stöd via Svenska Missionsrådet och kommer att gå in med 7,5% i alla sina projekt under perioden 2017-2019.
Det betyder att om du stöder oss med 500 kronor så blir det ca 7 000 kr i hjälp till läsundervisning.
Under 2017 behöver vi samla in ca 320 000 kronor till egenavgiften. Vår budget för 2017 ligger på ca 4 200 000 kronor för alfabetisering i språkgrupper som idag har analfabetism på över 50 % och mer. På grund av analfabetismen och den därav låga utbildningsnivån är de flesta av dessa språkgrupper underutvecklade och fattiga.
Folk & Språk kommer att ha ungefär 10,000 elever i läsklasser i Togo och Kamerun i Västra Afrika fördelat på ungefär 500 läsklasser på 12 olika språk. I Kamerun kommer vi under 2017-2019 att utöka med ytterligare 5 språk till totalt 10 språk där.
Du kan vara med och göra stor skillnad för alla dessa tusentals barn och kvinnor, som utan våra läsklasser inte skulle ha tillgång till skolgång och grundläggande utbildning.
Jesus sa: ’Vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta har ni gjort mot mig’!