Hjärtats språk

Det är en förmån att få arbeta med bibelöversättning. Guds Ord är levande och verksamt. Elise (på bilden) läser här ur Josuaboken. Det är första gången hon läser om dessa händelser på sitt eget språk.

I Josua 23:11-13 finns uppmaningen att älska Gud och vad som händer om vi vänder oss bort från honom. Dessa verser berörde Elise, som berättar: “Det här ordet är sant och jag tror på det. Jag har också upplevt det i mitt liv. Förut trodde jag inte på allt Guds Ord och jag hade många bekymmer, men sedan jag har börjat läsa Bibeln regelbundet, har mitt liv börjat förändrats till det bättre, mitt grönsaksland frodas och jag har fått en bestående glädje.

Hör Elise läsa ur Josua på sitt eget språk: