Bibelöversättning i flame

Översättningsteamet för språket flame har jobbat med typsättning. Det handlar om processen att göra layouten för texten, vilka tecken som ska användas och hur texten ska komponeras. Det har tagit lite längre tid än man först trodde eftersom man bestämde att även 1 Mosebok skulle vara med och att det också skulle vara ett avsnitt skrivet på ajami i slutet av boken. Ajami är ett moderniserat arabiskt skriftspråk som används för att skriva bland annat afrikanska språk på. Typsättningen är i stort färdig och planen är att invigningsceremonin för hela boken ska hållas i slutet av detta år.

Vittnesbörd

Att se sitt eget språk skrivet med skriftspråket ajami är fantastiskt vackert för flamefolket. När en ledare av folket, tillhörande en annan religion, såg texten om Nikodemus i Joh. 3:1-21 blev han djupt engagerad. Han förstod helt Nikodemus retoriska fråga: ”Nä, aldrig! Inte kan han komma in i sin mors livmoder och födas igen! Jesus måste tala om något annat.” Detta talade till mannen, eftersom de i sin kultur använder sig av retoriska frågor när de lär sig saker.

Folket kommer att ställa många retoriska frågor på sin väg att få en djupare förståelse av Guds Ord och bli förvandlade av det.

Bön

  • Inspelningen av Nya Testamentet till ljudfil
  • Vishet i skrivandet med ajami
  • Beskydd över översättningsteamet och iver för arbetet

 

Fakta Flame

Språket flame talas av över 500 000 människor i Västafrika. Den största delen av flamefolket tillhör islam. De är mycket religiösa och använder gärna religiösa uttryck till vardags. En del är även animister och en minoritet är kristna.

Projektet

Översättning av Nya testamentet har pågått under många år och leds av en lokal bibelöversättningsorganisation i samarbete med SIL. NT plus 1 Mosebok planeras vara klart under 2019. Det innebär att evangeliet kan göras tillgängligt för alla dessa i princip onådda människor som talar flame. Översättning av Gamla Testamentet har också påbörjats.