50-årsjubileum

I 3 Mos. 25 läser vi om jubelåret som inträffar vart femtionde år. I vers 13 talas det om att folket då ska återvända till sin av Gud givna arvedel. Jubelåret är ett år av återupprättelse av Guds kallelse. I Lukas 4:19 talar Jesus om det som ett nådens år, ett år av förlåtelse, rening och återställande.

Folk&Språk firar 2020 femtioårsjubileum sedan starten 1970. I det här numret kan du läsa om pionjärerna Sören och Britten Årsjö som tillsammans med Gunilla Andersson startade Wycliffe Sverige vilket sedermera bytte namn till Folk&Språk.

Anledningen till att Wycliffe Sverige grundades var att de tre pionjärerna fick höra talas om Wycliffes viktiga arbete med bibelöversättning. De inspirerades av Wycliffes vision att ge alla världens språk tillgång till bibeln på sitt modersmål och insåg att deras missionskallelse kunde förverkligas på detta sätt. Årsjös flyttade 1973 till Papua Nya Guinea för att jobba först med amafolket sedan med konaifolket. Gunilla blev vår första missionsföreståndare som reste land och rike runt för att berätta om behovet av bibelöversättning i missionstjänst.

Sedan dess har många åkt ut och gjort fantastiska insatser under långa perioder, de längsta mellan 30-40 år långa. Folk&Språk-missionärer, utsända i samverkan med kyrkor och samfund i Sverige, har sett 13 NT färdigställda sedan dess. Det senaste var nyungwe i Mocambique. Det fjortonde kommer att bli fanamaket på Papua Nya Guinea där Lisbeth Fritzell jobbar. (Invigningen är uppskjuten pga Covid-19).

Under de senaste åren har vi jobbat mycket med att precisera vad vår kärnverksamhet är. Ett översättningsprojekt består av väldigt många viktiga bitar: undersökning av språkets vitalitet, av språkutveckling, ordbok, läsklasser och översättning. Översättningsarbetet innehåller också olika delar som stöder och kompletterar arbetet. Därför behövs en rad olika kompetenser i översättningsarbetet. Det kan förenklat jämföras med Volvo. Volvo bygger och säljer bilar, men vägen till en färdig bil består av en rad olika av processer. Även om själva bilen ska byggas, finns många andra funktioner som sker under ”Volvo-taket”: ekonomi, HR, juridik, produktion etc. Men Volvos huvudsyfte är att bygga bilar.

På samma sätt är Folk&Språk en missionsorganisation med syftet att göra lärjungar (Matt 28:18), men vårt specifika uppdrag är bibelöversättning: att göra bibeln tillgänglig på alla världens olika språk.

Vi gör det i samverkan med lokala församlingar, kyrkor och samfund och kristna individer som är kallade till just det uppdraget. Ensamma är vi svaga, men tillsammans är vi starka och tillsammans kan vi faktiskt slutföra uppdraget att ge alla världens språk tillgång till en egen bibelöversättning.

Vi tror att Sveriges kristna med en unik tillgång till gratis utbildning inom både lingvistik och teologi kan bidra till att slutföra uppdraget.