7,500 elever gick våra alfabetiserings kurser 2016

I våra alfabetiserings projekt under 2016 gick 7,500 elever i olika nivåer och på totalt 8 språk. I Kamerun genomfördes kurser på bum, oku, meta, mbembe och babanki. De först nämnda språken har NT översatt medan det pågår översättnings arbete på mbembe och babanki. Läs och skriv undervisning är otroligt viktig för att människor dels ska kunna läsa sin bibel men också för att klara sig i samhället i stort.

Utan läskunskaper kan man inte veta sina rättigheter eller ens veta om man får rätt medicin på apoteket. Läskunskap ger möjlighet till vidare utbildning vilket höjer både individens livs kvalité och givetvis hela samhället berörs på ett positivt sätt av detta.

Basklasser finns för de som ännu inte kan läsa och skriva, och i fortsättningsklasserna utgår läsningen och diskussionerna från olika ämnen, så kallade Läsa för livet-klasser.

I Togo finns läskurser på ifé, ewe och tem. Syftet är att minska analfabetismen i dessa språkgrupper. På vissa språl ingår även enkelt matematik undervisning för att hjälpa dom att sköta sin handel på ett bättre sätt och inte hamna i trubbel på grund att man blir lurad. Undervisningen syftar i första hand till kunskaper i läs- och skrivkunnighet, men innehåller också information om rättigheter, hiv och aids, miljö, och jämställdhet.

Vi är tacksamma för dina böner och ditt givande till dessa projekt, det höjer dramatiskt livskvalitén för många människor!