Alfabetisering med hjälp av bibeln

Att inte kunna läsa innebär att vara utanför samhället, begränsad och utsatt Man ses som underutvecklad och du ser ner på dig själv.

För att bli verkligt ”literate” (engelska för bildad, välinformerad, skolad) räcker det inte bara med att ha knäckt läskoden, du måste ha tillgång till litteratur på ditt eget språk. Jag har hört att det bör finnas ca 600 böcker för att en språkgrupp ska kunna bli litterat på ett djupt och hållbart sätt.

Mission och alfabetisering har gått hand i hand. Missionärer i slutet av 1800 talet och under 1900- talet gjorde stora insatser och var pionjärer i Sydamerika, Afrika och Asien.

En av giganterna bland dessa är Frank Laubach, som under hela sitt liv (1884-1970) arbetade med att göra inlärningen lättbegriplig och materialet lättanvänt. Han betonade också att man lär sig bättre med beröm, respekt och kärlek, och genom att själv lära ut vad man just lärt sig. Han jobbade med alla goda krafter: kyrkor, skolor, moskéer, myndigheter. Analfabetismen på jorden var enorm när han började på 1920- talet.

1935 kom Laubach till Indien. Där hade han färdigställt ett undervisningsmaterial på marathi, vilket han ville visa för Gandhi. Han fick audiens. Gandhi satt så på golvet med korslagda ben med materialet i knät och kastade ett öga på det och sa: ” Jag tvivlar på att det är bra att Indien blir alfabetiserat.” ” Vad menar du?” sa Frank ” Jag har aldrig hört någon säga så!” ”Det ni producerar i Väst passar inte för Indien att läsa. Titta vad som säljs på järnvägsstationerna! Och många ledande personer i historien har varit illitterata.” fortsatte Gandhi. Frank svarade: ” Många beundrar er, Mr. Gandhi, och många har läst era böcker och på så sätt känner de er och uppskattar er. Och tänk om inte berättelsen om Jesus Kristus, han som är den största gåvan jorden fått, hade blivit nedtecknad så hade vi inte kunnat lära känna honom.”

Gandhi böjde huvudet och höjde det igen många gånger och tittade på Frank. Huvudrörelserna var svåra att tolka. (Så är det ju för oss västerlänningar med indiernas huvudrörelser även idag.) Sedan sa han: Jag tror verkligen att Indien behöver bli alfabetiserat. Jag tror att jag själv redan indirekt bidragit till att lära många tusen människor att läsa.”

När Frank Laubach, som missionär på Mindanao (1929), på Filippinerna, lyckats med det första språket han tog sig an (Moro) och många människor snabbt lärde sig läsa, kom frågan upp vad de skulle läsa, som kunde vara intressant för dem. Det första blev en tidning,  som regelbundet kom ut med relevanta nyheter, priser på marknaden osv.

Det blev självklart viktigt att skapa nyttig läsning. Franks högsta mål med alfabetisering var att sprida evangeliet eftersom varje kristen behöver Guds Ord.

Nu är det väldigt inspirerande och stort för oss på Folk & Språk att helhjärtat få gå in för att betjäna människor med Guds Ord på folkens eget språk och träna läsförmågan med hjälp av Bibelns många berättelser.  Precis som skedde även i Sverige på sin tid.