Att hitta rätt ord

Från Papua Nya Guinea kommer denna berättelse:

Ibland kommer rätt ord och fraser fram genom oväntade händelser; fraser som man behöver för att göra budskapet tydligt vid en bibelöversättning. Detta hände när Mack tillsammans med kandawo-teamet översatte Jakobs brev i Nya testamentet. För att beskriva de onda andarnas respons till Guds makt använde man språkets ord för ”fruktan” (Jak. 1:19).

En dag kom Nathan, Macks granne på besök och berättade att hans hus var översvämmat av möss. Han fick låna en råttfälla och gick hem igen. Nästa morgon frågade Mack om han fångat några möss och han svarade: ”11 stycken”.  ”Wow, sa Mack, då har du fångat alla.” Men Nathan trodde att det fanns fler och mycket riktigt, nästa morgon berättade han att han fångat sju till, och morgonen därpå fem till. Den fjärde morgonen kom han tillbaka och sa att ingen mus hade fastnat i fällan under natten.

”Men då har du fångat alla”, sa Mack. ”Nej, inik tonj”, svarade Nathan.

Det var första gången Mack hörde det uttrycket, så han frågade vad det betydde och Nathan förklarade: ”Det finns säkert många fler möss, men de har sett hur det gick för de andra när de gick rakt i fällan, nu är de ”inik tonj”.

Plötsligt förstod Mack att detta var ett bättre uttryck för versen i Jakobs brev. Dagen därpå när han mötte översättningsteamet, bad han dem att använda ”inik tonj” i versen. ”De onda andarna tror att det finns en Gud och de ´inik tonj´, de fruktar för sina liv”.