Babanki – Ett av 280 språk i Kamerun

Vi anländer till babankifolket i västra Kamerun efter att ha kört några timmar på vägar som är minst sagt gropiga. Det är svårt att beskriva, men en vanlig bil skulle aldrig ta sig fram så vi är tacksamma för jeepen vi åker i. Naturen är otroligt vacker med kullar och dalar, exotiska växter och en böljande grönska. Man förstår att här kan vad som helst växa och det finns möjlighet till skördar flera gånger om året. 

Väl framme träffar vi Tih Vitalis. Han kom som elev till en av alfabetiseringskurserna, som hölls på hans modersmål babanki. Han genomgick första året som innehöll grundläggande läs- och skrivförståelse. Andra året fortsatte han med funktionell läsundervisning, som innebär läsundervisning som ger viktig kunskap till de som bor i en fattig landsbygdsmiljö. Under dagarna här hör vi att det t.ex. saknas kunskap om hur malaria sprids och botas och det finns många myter kring sjukdomen. Så när myggnät delas ut, vet människorna inte hur de ska användas – helt enkelt för att man inte känner till att malaria sprids via myggor. Även grundläggande hygien som att tvätta händerna efter att man varit på toaletten är en viktig kunskap som funktionell läsundervisning lär ut.

 Tih berättar att han också har lärt sig grisskötsel genom kursen. På så sätt har han kunnat tjäna lite pengar som han sedan använt till en odling, vilket i sin tur genererar mer inkomst. Detta har gjort det möjligt för honom att skicka sina barn till skolan och även hjälpt honom själv att kunna utbilda sig. Han berättar att så många bland babankifolket ser en höjd livskvalité som ett resultat av att information och kunskap sprids på det språk de bäst förstår: modersmålet. Han utrycker hur deras värdighet höjs när de upplever att livet förbättras genom det de lär sig. 

Tih vill verkligen framföra ett stort tack för att det finns donatorer, Sida, SMR och Folk&Språk, som finansierar kurserna.