Be för Kamerun

Vi har sedan många år alfabetiseringsprojekt i samarbete med Folk&Språks systerorganisatione CABTAL i åtta språk i Kamerun. Under det gångna året har oroligheter och strider blossat upp mellan de engelsktalande och fransktalande delarna av landet och flera av våra projekt har drabbats av detta.

På grund av detta har våra projekt med mbembe och babanki omlokaliserats för att kunna fortsätta arbetet. Människor har flytt hals över huvud in i djungeln för att överleva. Sedan har man sökt sig till lugnare områden, men fått lämna alla sina ägodelar och hus bakom sig. En fruktansvärd tragedi för så många människor i våra projekt.

På sina håll har civila dödats urskillningslöst, kvinnor och barn och givetvis män; alla ses som fiender. CABTAL som jobbar i hela landet har fått gå balansgång mellan de olika grupperingarna då man inte är politisk utan lingvistisk aktör med syftet att översätta Bibeln till landets 276 språk. Med ett 60-tal språkprojekt pågående har det varit en svår tid för våra vänner i CABTAL, som ibland anklagats från båda sidor för att vara förrädare, vilket inte gör det lättare.

Be för Kamerun att situationen kan få en fredlig lösning och att de olika parterna i konflikten kan sitta ned runt samma bord och hitta samarbetssätt som gynnar landets hela befolkning.

Under 2019 fortsätter vårt arbete med läsklasser i åtta språk. Vi behöver era förböner och ert stöd för att kunna genomföra läs utbildning för analfabeter i Kamerun.

Vårt insamlingsbehov för 2019 är 81 752 kr

Tack för dina böner och ditt stöd

Mats-Jan