Bibeln måste ut!

Det är en ynnest att få jobba med ungdomar som har en längtan efter mer av Gud och som förstår att de är verktyg i Guds händer. En ny generation missionärer håller på att formas: unga missionärer som är villiga att ta Guds ord till jordens yttersta gräns.

Inom vår rörelse, Youth With A Mission – YWAM, är Bibeln på många sätt en naturlig grundsten i det personliga livet såväl som i det gemensamma. På våra missionsbaser världen över samlas unga (och några äldre) från många olika länder för vårt gemensamma uppdrag, att göra alla folk till lärjungar.

Utrota Bibelfattigdomen!

Under de senaste åren har Gud visat hur viktig Bibeln är i allt missionsarbete vi är involverade i. Vi har haft förmånen att få stå tillsammans med Wycliffe i det viktiga arbetet med att översätta och få ut Bibeln på alla världens språk. Det har blivit ett samarbete som ger mycket synergi: Wycliffe står för det mesta av översättning med sin lingvistiska kompetens och YWAM bidrar med ”fotfolk” som tar Bibeln till olika platser och påbörjar översättning med orala (muntliga) metoder.

Tillsammans med Wycliffe och många andra är vi överlåtna till visionen om att alla människor ska ha tillgång till Bibeln på sitt eget språk. Låt oss gemensamt göra allt vi kan för att det ska gå så fort som möjligt.

 

Anders Carlsson

Nationell ledare

YWAM Sverige