Det handlar mycket om att göra texten tillgänglig

I Mark 13:10 i den engelska översättningen King James Version står det, fritt översatt till svenska: ”Evangeliet måste först bli publicerat för alla nationer”. Ordet ”publicera” är kerusso i grundtexten – att proklamera. En ordbok beskriver det som att vara en härold, att verka som en talesperson med en allvarlig och formell ton, med auktoritet som bör lyssnas till och efterföljas. Härolden kungör kungens befallning och ord ordagrant. Han gör det offentligt, alltså tillgängligt för gemene man i samhället.

Herren vill inte att Guds Ord ska sättas under en elitistisk skäppa, där bara en utvald skara har till-gång till det. Nej, tron och där-med Guds Ord är var mans. Det är detta kungörande som Markus skriver om: att göra evangeliet all-mänt känt för hela folket. Det gör man bäst genom att ha det i text och göra texten tillgänglig för alla.

Förkunnaren kungör, predikar, proklamerar, men budskapet tar han från Konungens Ord. För oss kristna är det Bibeln, och framför allt Jesu ord i evangelierna, som proklamerar frälsning, förlåtelse och helande. Men om inte ordet förblir hos mottagaren, som Jesus säger i Joh 15:7, så är lärjungaskap och efterföljelse mycket svårt att få till. Jag tror att kopplingen mellan vårt uppdrag att bryta ny mark genom språkutveckling, bibelöversättning och alfabetisering bland folk som inte har skriftspråk och är analfabeter, och evangelistens proklamerande kapacitet är nödvändig för att Ordet ska slå rot och bära frukt så att människor blir Jesu efterföljare.

Vi brinner för att världens alla folk ska få möjlighet att höra evangeliet, men också göra det förblivande bland sig på det språk de bäst förstår. Idag saknar 1,5 miljarder människor hela Bibeln på sitt språk. 150-170 miljoner människor, har inte en enda rad av Guds Ord på sitt språk.
Låt oss inte slå oss till ro. Låt oss göra som Nehemja, stå upp och bygga Guds Rike genom proklamation av Guds Ord och kungöra det offentligt genom bibelöversättning och förkunnelse.

 

Mats-Jan Söderberg
Missionsföreståndare