En termin i Gloucester

Jag har haft förmånen att gå på college i England denna vårtermin. Jag är så lycklig över möjligheten att få ägna mig åt det som erbjuds där. Redcliffe College är en filial till Gloucester University. Skolan är till för masterstudier i lingvistik för bibelöversättning och alfabetisering och erbjuder också många praktiska kurser på nätet.

Det var svårt i början. Det första ämnet var fonologi, som behövs om man behöver skapa ett skrift-språk först innan man kan börja översätta bibeln. Man lyssnar på ljud – skriver ner språket fonetiskt och kommer t ex fram till att det finns 100 olika ljud i språket. Det behövs inte hundra bokstäver, men genom fonologisk ”matematik” kommer man fram till vilka likartade ljud som kan ha samma bokstav, utan att det blir svårt att läsa. Av världens 7 099 levande språk är 3 188 utan skriftspråk. Av dessa är 1 636 i behov av Bibelöversättning.

Det var kallt i Gloucester både inne och ute hela våren. Vår bostad låg 40 minuters promenadväg från skolan. Studiekamraterna var alla mellan 25 och 40 år och jag kunde ha varit deras mormor i ålder! Det var också en utmaning. Alla läroböcker var naturligvis på akademisk engelska. Alltså utmanande för mig på alla sätt: språkligt, akademiskt, fysiskt och socialt.
Men det hela utvecklades och blev något väldigt roligt. Lärarna på Redcliffe är, förutom att de alla har disputerat, missionärer med mångårig erfarenhet från sina fält inom SIL och Wycliffe. De ses som missionärer även i sin lärartjänst på Redcliffe och är beroende av understöd även här. Detta gör att man får stor respekt både för kunnighet och kristen överlåtelse. Mina studiekamrater bestod av unga missionärer som i respektive land arbetar med alfabetisering och att få in minoritetsspråk som undervisningsspråk de första åren i grundskolan , s.k. modermålsbaserad undervisning; för att sedan gå över mer till det nationella språket utan att för den skull tappa sitt eget. Det är vanligt att minoriteters barn inte förstår vad läraren säger och det innebär för de flesta att de verkligen kämpar i skolan, men med minimal chans att lyckas. De ses som svaga och obegåvade, får dåligt självförtroende och ofta lämnar 50-60 % av dessa skolan i förtid. Detta är ett stort problem och så tragiskt och orättvist när man tänker på det stora målet ”Utbildning för alla” som leds av UNESCO och har bejakats av alla länder.
Studiekamraterna i min grupp arbetade med projekt i SIL:s regi, eller med Wycliffe eller någon annan organisation eller kyrka i sina respektive länder. De kom från Nederländerna, England, Kamerun och Ryssland. Deras fält låg i Mali, Kamerun, Azerbajdzjan, Norra Finland, Mayanmar och Indien. Jag kommer att använda min nya kunskap bland santalerna i Indien.
Det mest fantastiska har varit att se Guds hand som har lett mig igenom alla trånga passager och som har öppnat en dörr för mig och låtit mig vända blad. Att få vara med så helt överlåtna unga missionärer har också varit en förmån. Nu skiljs vi åt och vet att vi troligen aldrig mera ses förrän i himlen. Sådant är ju livet och därför är tiden dyrbar.

Är du intresserad av möjligheten att läsa någon kurs här på Redcliffe College Gloucester, i den vackra sydöstra delen av England?

Gå in på skolans hemsida www.redcliffe.ac.uk och läs mer!

 

Maj-Kristin Svedlund
Ordförande Folk&Språk