Engage 2019

Är du ung? Känner du dig ung? Vill du följa Jesus? Då är den här dagen för dig!

En fullmatad heldag med livsförvandlande intryck, undervisning, utmaningar och möjligheter att gå från åhörare till efterföljare.
Det finns fortfarande människor och folkgrupper i världen där Jesus aldrig blivit presenterad. Trots att Bibeln är världens mest lästa bok finns det språk som Guds Ord aldrig översatts till. De onådda och bibellösa folken är vår generations utmaning!
Vi tror att unga kristna idag vill följa Jesus och den väg som Han leder dem att gå. Att de vill ta kallelsen på allvar om de bara förstår vad den kan innebära för deras liv. Vi är övertygade om att Jesus har kallat många i Sverige idag till Guds mission och att en ung generation väntar på att gensvara.
Vi vill erbjuda verktygen och ge konkreta vägar för att ge sig ut på det äventyr tillsammans med Gud som fyller människors hjärtan med kärlek och förvandlar nationer.

Läs mer på www.engagemission.nu