Ett lyckat projekt nu avslutat

Under ett par vintermånader besökte Christina Thornell Senegal och bland annat paloorföreningen. Christina har varit Folk&Språks lingvistikkonsult i projektet och deltog nu i den avslutande kulturdagen som paloor anordnade. Många statliga myndigheter som sysslar med språk deltog, en minister höll tal, även politiker fanns med. Senegals TV gjorde inspelningar och journalister skrev artiklar, bl. a. för den statliga dagstidningen. Många tal hölls och varvades med sånger och traditionella danser. Myndigheterna var mycket imponerade av projektresultaten och av folkets vision för språket, då det inte är vanligt att språkföreningar fortsätter att producera material efter att språket kodifierats. Paloor har nämligen bland annat tryckt både ordbok och grammatik.

Under kulturdagen hölls också fyra seminarier med aktuella ämnen: den sociolingvistiska situationen hos paloor; alfabetisering och flerspråkighet; kvinnligt ledarskap, samt mänskliga rättigheter.

Kulturdagen blev en fin avslutning på projektet, men samtidigt ett avstamp för en ny etapp. ”Avslutningsdagen är verkligen ett tacksägelseämne – men också ett böneämne: att folkgruppen får en längtan efter att lära känna Jesus,” avslutar Christina.

I detta projekt har Pingstförsamlingen i Lund varit delfinansiär.