Grattis Papua Nya Guineas döva!

Det papuanska teckenspråket är nu ett officiellt språk!

Lagom till Papua Nya Guineas 40-årsjubileum i somras beslutade regeringen att godkänna det papuanska

teckenspråket som ett av landets nationella språk. I och med detta måste alla officiella myndigheter

ha teckenspråkstolkar. Ungefär 30 000 döva bor i landet och tidigare har de döva varit en

stigmatiserad och bortglömd grupp.

Nathalie och Foreting Juhonewe har under flera år arbetat hårt för att uppmärksamma och

förbättra de dövas situation. Mycket finns kvar att göra, men ett stort steg har tagits genom

regeringens godkännande.

På sista sidan kan du läsa om årets Folk&Språk-julklapp: En Teckenspråksbok/lexikon som

Nathalie och Foreting med team arbetat fram och nu färdigställs för tryckning.

Förbönssidan: länk Länk till foton: https://instagram.com/juhonewe/