Gunilla Andersson, till minne.

Gunilla Andersson
      född 27 januari 1943 i Åsa, söder om Göteborg
död 11 juni 2017 i Örebro

I allt Gunilla gjorde, var det hennes brinnande längtan att människor skulle komma till tro på Jesus. Själv kom hon till tro i samband med sin konfirmation. Kanske blev hon sjuksköterska för att hon ville hjälpa människor.

Hon lärde sig älska Bibeln och dess budskap om evangeliet genom Navigatörerna. Hon såg behovet för kristen mission genom sitt engagemang med OM i Spanien. Genom Wycliffe fick hon klart för sig att det fanns tusentals språkgrupper i världen som inte hade en enda vers av Bibeln på sitt språk eller ens på ett språk som de förstod. Och det var här hon valde att sätta in stöten: först genom information om Wycliffes arbete i Sverige, sedan genom att bli Wycliffes representant i Sverige och göra det möjligt för likasinnade att åka ut i världen och arbeta med bibelöversättning på olika sätt. Under hennes tid som föreståndare åkte 20 personer ut med svenska Wycliffe.

Redan under sin tid som Wycliffes representant i Sverige hade Gunilla börjat undervisa i fonetik i England om somrarna. Att ha ett hum om fonetikens grunder är bra för att kunna lära sig tala och förstå ett främmande språk. För att skriva på ett språk, som aldrig någon skrivit på förut, behövs ett alfabet. Grunden för att kunna göra ett alfabet är att lyssna in språkets olika ljud. Det är på de här områdena som fonetiken kommer in. Gunilla har lärt otaliga blivande bibelöversättare, missionärer och biståndsarbetare att uppfatta och skriva ned olika ljud som förekommer i världens alla språk. När de sedan kommit till sina respektive arbetsfält har de haft ett redskap att använda för att uppfatta alla olika ljud i just det språket, vare sig det varit för att lära sig att tala och förstå språket eller göra ett alfabet för det. Senare har hon också själv varit del av olika team som arbetat med alfabetskonstruktion.

Genom sin människokärlek och sina unika språkkunskaper hade Gunilla, särskilt som pensionär, vilja och möjlighet att knyta naturliga kontakter med asylsökande och nya svenskar. Runt hennes dödsbädd fanns flera av dem med.

Gunilla Andersson var medlem i Filadelfiakyrkan Örebro under 42 år och deras missionär i drygt 30 år. En hjältinna har gått ur tiden och in i evigheten.

Vi lyser frid över Gunillas minne.

Britten Årsjö, för Folk & Språk – Wycliffe Sverige