Hälsningar från Papua Nya Guinea!

Nu är jag tillbaka igen efter en tid i Sverige. Det var inte i min plan att resa till Sverige i år, men så blev det ändå.

Medan jag var i Sverige, råkade jag sudda ut hela översättningen till Fanamaket på datorn som jag hade med mig. Och när jag kom hit och skulle lägga över projektet från min andra dator, råkade jag istället sudda ut allt även på den datorn! Det var en extra svettig dag när jag letade reda på mina extra kopior, och fixade till det igen. Det blev en påminnelse om hur lätt något kan gå fel. I allt jag gör behöver jag Guds beskydd och hjälp.

Innan jag reste, arbetade jag med Fanamaket-teamet under april månad här i Kokopo. Vi har nu bara några kapitel kvar innan vi har hela NT översatt. I augusti och september ska vi arbeta tillsammans igen. Först ska vi tillsammans med en konsult gå över Lukas evangelium, och sen fortsätta översätta.

Vi har nu jobbat ihop i nio år, och de tre översättarna i teamet har lärt sig mycket. Lori t ex, till höger om mig på bilden: Medan jag var i Sverige hjälpte han en man från grannspråket Konomala att komma igång med Bibelöversättning. Och just nu hjälper han till att spela in Nya Testamentet som ljudbok på Sursurunga (grannspråket på andra sidan om Fanamaket). Inspelningsteamet behövde fler medlemmar, och Lori är bra på allt som har med datorer att göra, så han lärde sig snabbt inspelningsprogrammet.

Det är roligt att se att han nu kan ge vidare av den kunskap och träning han fått. I oktober ska jag och hela teamet åka till Ukarumpa för att bättra på våra kunskaper igen. Den här gången ska vi lära oss mer om grammatiken.

Be gärna för oss, att Gud skyddar både oss och översättningen. Från mitten av nästa år ska jag vara på hemmaperiod, så be att vi kan använda tiden väl och få det mesta klart innan dess.

Hälsningar, Lisbeth