Hungern efter BOKEN visste ingen gräns

När Gud skapade människan genom sitt Ord gjorde han oss lika sig själv. Vilken gåva vi har fått att med språk reflektera något av Skaparen. Ord är de mänskliga kommunikationstransaktionernas valuta. Ord är konst som målar, skapar och formar. Ord bygger upp nationer, skapar band av sammanhållning och kan ge tröst och uppmuntran.  Ord rätt använda är fantastiska. Guds eget levande ord är det som skapar frälsande tro, och det när det delas av oss. Det är bara om förkunnelsen bygger på Guds Ord som liv förvandlas och ger människan tillbaka den relation med Gud som vi skapades till. Det är också bara om Guds ord kan kommuniceras och förstås på det språk som är mitt eget, som det verkligen kan slå rot.
Därför är det kanske inte så konstigt att många av oss som står i en förkunnartjänst i Gå ut mission sedan vi varit små sett Bibelöversättare som hjältar och förebilder i mission. Vilken helig kallelse att i samarbete med den Helige Ande skapa förutsättningar för en hjärtekommunikation från Fadern till mottagare, som aldrig haft den möjligheten tidigare! Samma iver bultar i våra hjärtan att få vara ett led i Guds mission genom att låna vår röster att proklamera Ordet för de som aldrig hört.

För några månader sedan sände vi ett team till onådda byar bland det muslimska fulanifolket i Västafrika, ett av de mest onådda folken i världen. Teamet hade med sig 2000 Nya testamenten på fulani. Teamet åkte långt ut till områden där det aldrig funnits någon kyrka eller kristen förkunnelse. Bland de första de sökte upp på varje plats var den eller de muslimska prästerna, imamerna.
Nu fick imamerna första gången i sitt liv själva höra evangeliet och fick se evangeliets kraft uppenbaras när flera under förbön blev helade från olika sjukdomar. När de sedan blev erbjudna att ta emot var sitt nya testamente som gåva var de helt lyriska!  Nu var det inte längre en fråga huruvida teamet fick fortsätta in i byarna för att förkunna, be för sjuka och dela ut Guds Ord. Imamerna uppmanade dem frimodigt att genast göra just detta med deras välsignelse! På plats efter plats fick vi uppleva hur Guds kraft slog ner när Ordet förkunnades, med både omvändelse till frälsning och spektakulära helandeunder som resultat. Människors hunger att få ta del av BOKEN som detta budskap kom ifrån visste sedan inga gränser.

Teamet vittnade om att det stundtals nästan blev tumultartat när alla ville försäkra sig om att få Guds Ord med sig hem. Vackra scener utspelades, när många satte sig ner under träden och vid hyddornas skugga och började läsa. Under månaderna som gått har våra team fortsatt att besöka byarna för att svara på frågor, undervisa och uppmuntra dem som valt att verkligen bli Jesu lärjungar. Sakta men säkert ser vi hur det växer till. Allt på grund av Guds Ord som skapar tro till frälsning.
Tack för att ni så troget förvaltar er kallelse att göra Bibeln tillgänglig för alla folk. I andra änden av ert fantastiska arbete står vi och andra redo att göra vår del. Tillsammans får vi se fälten vitna till skörd.

För de onådda och bibellösa folken

 

Jonas Andersson