Hur övertalar man på vårt språk?

Hej!

Bibeln innehåller så många olika typer av texter och de har alla olika mål: att beskriva hur något hänt (berättelser), att fånga känslan och tanken (poesi), att beskriva hur något förhåller sig (förklaringar), att förmana och uppmuntra (uppmaningar). Och varje texttyp har ofta sitt eget ordförråd, sina egna regler och preferenser, sina egna former.

Det är just dessa former och regler för uppmanande texter som vi under två veckors tid försökt upptäcka ihop med en grupp suri-talare tillika bibelöversättare. Hur fungerar grekiskan i förhållande till Suri? Med avstamp i 1 Thessanolikebrevet har vi vänt och vridit på Paulus språk och försökt upptäcka hur vi på det mest idiomatiska sättet kan överföra budskapet till Suri. Det har varit roligt och svårt att vara med och leda denna workshop. Men tack och lov har SIL-lingvisten Anne-Christie Hellenthal hållit i de flesta trådarna. Och översättningsrådgivaren Mike Bryant, som är flytande Suri-talare, har varit til stor hjälp.

Min plan var att åka till “mina” översättare nästa vecka men jag har blivit avrådd att åka pga fortsatta oroligheter i området. Be gärna återigen för översättarna. Eftersom de har så dålig tillgång på ström har det varit nästintill omöjligt att få tag på dem de senaste veckorna. Jag hoppas och ber att de alla mår bra.

Tills sist ett ord från en mästare i uppmuntran, Paulus himself:

“Vårt evangelium kom inte till er bara som ord utan också med kraft och helig ande, i fullt mått; ni vet ju vad vi förmådde göra bland er, för er skull. Och när ni hade tagit emot ordet följde ni vårt exempel och därmed Herrens eget under många lidanden, med den glädje som den heliga anden ger. Så har ni också blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och Achaia.”     1 Tess 1:5-7

Guds frid och glädje!

Sophia

https://bibelbruk.wordpress.com/