Ifè-folket längtar efter att få hela Bibeln på sitt språk.

Jag hade inte tagit emot Kristus alls för jag förstod ingenting när allt i kyrkan gjordes på ewe [ett större språk]. Men när jag deltog i denna lyssnargrupp för att lyssna på Nya Testamentet på ifé, mitt modersmål, blev jag berörd av Jesu läror och Hans löften till alla som tror på Honom. Idag har jag bestämt mig för att följa Jesus och ta emot Honom som min personliga frälsare.

Detta vittnesbörd gavs av en ung man som hörde Guds Ord på sitt modersmål ifé genom en lyssnargrupp. Att folk får Guds Ord på det språk de bäst förstår, sitt hjärtespråk, gör verkan! Detta är ett vittnesbörd som visar att Bibelöversättnings-projektet till språket ifé är viktigt och gör en skillnad i människor liv!

Folket som talar ifè bor i södra delen av Togo och i en liten del av Benin. För några decennier sedan fanns knappt några kristna bland ifè, men nu växer antalet kristna bland ifè dagligen. Översättningen av Nya Testamentet på ifè som blev klar 2009 har varit en nyckel till detta. 
Ivern efter att få hela Bibeln på sitt språk bidrog till att folket bildade en lokal organisation för att leda språkprojektet och i juni 2014 påbörjade man översättning av Gamla Testamentet. 
De lokala översättarna har fått undervisning i biblisk hebreiska vilket hjälper dem till en mer korrekt översättning. Organisationen ansvarar för översättningen, bibelanvändning, alfabetisering och språkutvecklingsarbete. Folket har även satt upp lyssnargrupper för dem som inte kan läsa Nya testamentet på egen hand och man producerar även kristna radioprogram på ifè. Folk&Språk är med och sponsrar och stöttar den lokala översättningsorganisationen ekonomiskt och i bön.
Detta år pågår parallella översättningsarbeten av Malaki, Haggaj, Hesekiel, 3 och 5 Moseboken, delar av Psaltaren och Daniels bok. De är alla i olika stadier, några redo för slutkontroll andra bara i sitt första utkast. Man arbetar aktivt med att öka Bibelanvändningen bland de kristna genom besök i kyrkorna samt genom radioprogrammen. 

En man som deltog i kontrolläsningen av 5 Mosebok på ifé berättade att han, som var diakon och söndagsskollärare, tidigare egentligen inte förstått så mycket av det han läst eftersom det var på ett annat språk. Han tyckte därför att översättningen av Bibeln till ifé är den bästa gåvan som Gud gett kyrkan i den ifétalande världen.

Tack för att du står med för att folket Ifé ska få lära känna Herren!

Anna-Caisa Söderberg & Catharina Karlhager