Imponerande insats till att kunna läsa

Folk&Språk har just nu fyra olika alfabetiseringsprojekt i Västafrika; två finns i Togo, ett i Kamerun och ett i Tchad. Projekten drivs med våra samarbetspartners i respektive land. Vi har drivit dessa projekt i drygt tio år och bara i Togo är just nu ca 330 klasser i gång med 15-20 elever per klass.

Undervisningen sker under sex timmar per vecka och leds av kvalificerade och engagerade lärare. Sedan vi startade arbetet har nära 50 000 vuxna kvinnor och män genomgått utbildningen som är på 3 – 5 år.
Den naturliga kopplingen till vårt huvuduppdrag bibelöversättning, är naturligtvis att vi vill att så många som möjligt ska kunna läsa de Biblar vi översätter till de olika folkens modersmål.
Nyligen hade jag möjlighet att besöka Togo, för att på plats se hur arbetet fungerar. Jag blev imponerad av vad jag såg. Ar-betet är mycket välorganiserat och drivs med hängivenhet och överlåtelse av togoleser för sitt eget folk. Vi var ett team på tre personer som besökte olika byar där undervisningen sker. Vi fick se hur skolklasserna samlades i skuggan under mangoträden med undervisningsmaterial i form av egenproducerade häften och små griffeltavlor att skriva på. Skrivtavlan som läraren använder, står lutad mot trädstammen och klassen sitter i en halvcirkel under trädets grenar. Kvinnorna har sina barn med sig, men det stör inte undervisningen. Läraren pekar med en pinne på, och uttalar ord som är skrivna på hans tavla och först upprepar alla deltagarna orden och sedan några enskilda elever. Varje gång någon i gruppen bidrar, applåderar de andra och vi känner att stämningen är glad och uppmuntrande. Så många skratt och så färgstarka människor – vilken glädje man känner!

Efter tre intensiva dagar i norra delen av Togo återvände vi till Sverige med en stark känsla av tacksamhet för att Folk&Språk så påtagligt får bidra till att många människor på detta här sätt får chansen till ett bättre liv.

 

Sture Söderberg
Styrelseledamot Folk&Språk