Jan-Endy Johannesson

Vi har nåtts av det tragiska budet att Jan-Endy Johannesson har omkommit i en olycka.

Jan-Endy satt under många år i Folk&Språks styrelse. Redan 1994 kom han med och under åren 1999–2008 var han ordförande. Med sitt djupa engagemang för mission och sin mångåriga erfarenhet av missionsarbete blev han en tydlig profil hos Folk&Språk. Flera av Folk&Språks medarbetare sändes under denna period ut på korta och längre uppdrag. Vi är många som minns hans eftertänksamma och visa ord i många gånger svåra beslut.

Vi sörjer en sann missionvän och framför vårt varma deltagande med familjen och församlingen.

Vännerna på Folk&Språk