Jordbävning i Papua Nya Guinea

Den 26 februari inträffade en storskalig jordbävning (7.5) nära Mendi i södra höglandet i Papua Nya Guinea, cirka 200 mil från SIL Ukarumpacentret i PNG. Ingen SIL personal skadades till följd av jordbävningen. Kontakt med all SIL-personal som ligger närmare epicentrum har upprättats och rapporter om skador på SIL infrastrukturen är minimala. Det finns generella rapporter i nyhetsmedia om dödsfall och jordskredsblock, och PNG’s nationella katastrofcenter arbetar med provinsmyndigheter för att bedöma skador och dess inverkan på serviceleverans i området.

Medan våra medarbetare är säkra, ber vi om förbön för dem i området som har påverkats av jordbävningen.