Kultur möter Guds Ord

På flera platser i Papua Nya Guinea möts människor till workshops med temat Kultur möter Guds Ord. Genom bibelstudier, dramatisering, gruppdiskussioner och djupa samtal undersöker man sin kultur i ljuset av vad Bibeln säger. Ofta leder dessa dagar till en förändring i människornas liv.

En man berättar: ”Vi blev skräckslagna varje gång vi hörde en viss fågel sjunga, därför att vi sedan barnsben lärt oss att fågeln var ett ont sändebud om död. När vi nu har studerat vad Bibeln säger, förstår vi att Gud har skapat dessa fåglar och gett dem deras läten och vi behöver inte längre vara rädda när vi hör dem. Istället får vi sjunga tillsammans med dem och prisa Gud.”

Att så få en bättre förståelse för Bibelns ord, har hjälpt många papuaner till nytt liv fyllt av frid och hopp, och de går hem från workshopen sjungande, med en större tillit till Gud.