Mats-Jan Söderberg vald till ny missionsföreståndare

Vid det extra årsmötet 23 januari valdes Mats-Jan Söderberg till ny missionsföreståndare för Folk&Språk. Han tillträder tjänsten i mitten av februari.

Reine Toth meddelade sin uppsägning i slutet av november, och slutar tjänsten som missionsföreståndare sista februari.

I nedanstående artiklar kan du läsa mer om Mats-Jan Söderberg som ny missionsföreståndare:

Dagen 25 januari

Världen idag 25 januari