Missiologisk konsultation

Vi lägger vår tid och energi, pengar och engagemang på kyrkan och kyrklig verksamhet. Varför? Vad är det vi brinner för? Vad är kyrkans uppdrag?

Hur ofta brukar vi tillsammans sitta ned och samtala om varför vi finns till? Hur vårt uppdrag ser ut? Hur ofta tar vi oss tid att lyssna in människorna i vår närhet? Deras insikter i Guds Ord?
En fredag eftermiddag/kväll tillsammans, för att samtala, bedja, lyssna in och dela våra tankar om just detta. Ett försök, kanske en väg att skapa ännu större tydlighet om ovan ställda frågor i just din kyrka. Den lokala församlingens enhet och tydlighet i uppdrag och den gemensamma förståelsen av det.
Vi jobbar utifrån 1 Kor 12:26 och Ef 4:16 att när vi kommer samman har alla något att bidra med, ett perspektiv och insikt som just du bär i ditt hjärta, en Gudserfarenhet som delas och läggs som en byggsten i det Guds hus du är med och bygger.
Vi har alla en del i denna byggnad, att lägga dit vår sten, vårt bidrag och min bön är att kyrkorna representerade den här eftermiddagen/kvällen ska byggas upp, utmanas och inspireras för att fortsatt röra sig framåt i lydnad för Jesu ord, ‘Gå ut i hela världen och predika evangelium’.

Ett uttryck som ofta används internationellt är ‘Reflective Practitioner’, fritt översatt ‘En reflekterande praktiker’. Vi jobbar ofta oförtrutet vidare men ger vi oss själva utrymmet att tillsammans reflektera över vad vi gör och varför vi gör det? Och framför allt reflektera över det vi har gemensamt och som utgör grundbulten i vårt varför, nämligen Guds Ord.
Vår bön är att vi under dessa timmar vi har tillsammans ska göra just detta, reflektera över Guds Ord, vända oss till Källan för vår existens och återupptäcka skatter som kanske skymts av vardagens damm eller hamnat i skuggan av alla praktiska göromål vi har ansvar för.

Så, varmt välkommen att komma med och bidra med din sten till byggandet av Herrens hus.

De bibelord vi kommer reflektera runt är:

Rom 10:10-17, Matt 24:14, Apg 13:1-4, Upp 7:9

Program
15:00 – 19:30
Missiologisk konsultation – Församlingsledning, föreståndare, pastorer, missionärer och
missionsråd. Anmälan görs på engagemission.nu/missiologisk-konsultation eller till director@folk.se

 

Plats: Missionskyrkan Nässjö 20/10 kl 15:00

Anmälan görs här