Missiologisk Konsultation

Sedan 2006 har Wycliffe Global Alliance arbetat med missiologiska konsultationer med sina medarbetare för att förankra och fördjupa förståelsen av det missiologiska uppdraget. Syftet är att utrusta medarbetare för uppdraget att möjliggöra för Vision 2025 att förverkligas.

Missionsföreståndare Mats-Jan Söderberg fanns på plats i Holzhausen som är Wycliffe Tysklands bas på konsultationen som pågick 4-8/4. Deltagarna studerade ur ett missiologiskt perspektiv Filipper brevet med mycket reflektion och samarbete med syfte att bygga en stark kommunitet, en gemensamhet runt bibelöversättnings uppdraget.

Även frågan om hur bibelöversättnings rörelsen över världen har förändrats från att ha burits helt av missionärer från Europa och USA till att idag omfatta över organisationer i över 70 länder. Samarbetet med församlingar i Afrika och Asien i översättningsarbetet har formligen exploderat de senaste 10-15 åren. Detta påverkar såklart hur Wycliffe i de tidigare sändande länderna tänker och arbetar. Då det nu handlar om att både rekrytera medarbetare från tex Sverige men också att finansiera lokala bibelöversättare i tex Afrika. Denna strategiska förändring har påverkat översättnings utvecklingen i positiv riktning.

Behoven av olika specialister är fortfarande mycket stort, Wycliffe söker tex närmare 200 teologer/exegeter till olika projekt för validering och genomgång av översättnings arbeten runt om i världen bara idag.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer hur du kan bistå och bli en del av detta. Ring 08-38 55 30 eller mejla info@folk.se