Nu växlar vi upp

Vetenskapen om ord och vad de betyder kallas för semantik. Ord får sin betydelse framför allt genom hur de används, och detta är ständigt i förändring.

Ordet ”konsult” får oss lätt att tänka på företagsvärlden. Där är konsulten någon som kommer in utifrån. Han är vanligtvis inte anställd av företaget, utan har hyrts in för att förbättra effektiviteten eller ta bort s.k. flaskhalsar i produktionen.

När vi pratar om en konsult för bibelöversättning, handlar det om något helt annat. Denna konsult kommer till ett översättningsprojekt för att gå igenom en eller flera böcker av Bibeln. Detta gör han genom att jämföra provöversättningen med originaltexten. Ofta talar inte konsulten det språk han ska kontrollera. Då måste han ha det vi kallar en ”tillbakaöversättning”. Det innebär att texten översätts så ordagrant som möjligt till ett språk som konsulten förstår. Konsulten jämför alltså vad den ”tillbakaöversatta” texten säger med vad originaltexten säger. Sedan ställer han frågor som har till syfte att den översatta texten ska komma närmare originaltexten. Målet för konsulten är att godkänna dessa böcker, så att de kan tryckas.

Men konsulten gör mycket mer än så. Han kontrollerar att översättarna följer alla procedurer som gäller i deras arbete. Det kan gälla att de har skrivit namnen i Bibeln konsekvent, sparat den översatta texten på rätt sätt, följt regler för språkets ortografi (rätt sätt att skriva språket), testat texten bland de som talar språket och väldigt mycket annat.

Av detta förstår vi att en konsult måste ha en bred kompetens. Självklart måste han kunna bibelgrekiskan, men han måste också kunna en del om datorer och om det språk han kontrollerar texten på. Svårare att förstå är att han behöver vara mycket bra på att läsa/förstå människor. Konsultationen kan bara bli framgångsrik om konsulten kan få hela teamet att samarbeta med honom. Han måste få teamet att förstå att hans syfte inte är att kritisera teamet, utan att hjälpa dem. Framför allt måste han kommunicera att han behöver hela teamets hjälp för att texten ska bli så bra som möjligt.

Ett av de största problemen i Wycliffes arbete är att vi har alldeles för få konsulter. Vanligtvis har konsulter först jobbat med en översättning under ca 20 år, sedan gått kurser och blivit coachade av en annan konsult. Det tar lång tid att utbilda konsulter på det sättet. Problemet är ännu större i de länder där konsulten måste kunna jobba på ett annat språk än engelska. Detta är helt klart flaskhalsen i översättningsarbetet.

Jag, Mikael Bister, skulle vilja bli en del av lösningen på detta problem. Jag har arbetat med översättning till språket nyungwe i Mocambique i nästan 20 år. I slutet av 2018 kommer Nya Testamentet samt 1 och 2 Mosebok att invigas i Tête, Mocambique, och jag kan gå vidare till nya uppgifter.

Jag skulle kunna jobba som konsult för 6 olika språk istället för att bara jobba med ett språk. Jag har nästan 20 års erfarenhet av att jobba med mocambikaner på portugisiska och skulle kunna stödja både pågående översättningar i Mocambique och framtida översättningar i Angola, med sina 40 språk. I båda dessa länder måste konsulterna kunna jobba på portugisiska. Det som behövs för att detta ska bli verklighet är att jag måste ha underhållande församlingar; det fungerar på samma sätt för konsulter som vanliga missionärer i detta hänseende. Naturligtvis kan individuella gåvogivare också medverka här, men de kan inte helt ersätta underhållande församlingar.

Vill du eller din församling ha mera information om hur ni kan hjälpa att finansiera mig som konsult, kontakta Folk och Språk på tel. 08-38 55 30 eller via email: info@folk.se

Text: Mikael Bister