På väg till andra sidan

Torsdagen den 29 september samlades anställda, volontärer och styrelsen i Folk&Språk för att tillsammans söka Guds väg framåt. Vi kallade det ”strategidag” men det var en djupare process än att bara diskutera och planera. Vi utgick från en bibeltext (Matt.14:22-23) och reflekterade över det vi läst och bad Gud leda oss i våra samtal.

Lärjungarna var på väg till andra sidan sjön. Vi frågade oss ”Vad är andra sidan för oss? Vart är vi på väg?” De var i en båt. ”Vad är vår båt? Är det organisationen Folk&Språk eller är det hela bibelöversättningsrörelsen i världen? Eller kanske församlingen? Hur ser båten ut? Hur ska vi använda den?” Vi pratade också om de olika roller vi har och hur vi hanterar våra utmaningar. ”När stormarna kommer, hur reagerar jag då? Är jag den som får panik eller vill jag gå på vattnet?”

De livliga och spännande samtalen mynnade ut i flera viktiga insikter: Vårt yttersta mål är att alla människor – även de mest svårnådda – ska få lära känna Jesus och en dag tillbe honom i himlen. Men för att nå dit är det avgörande att var och en har Bibeln på ett språk som de förstår. Den uppgiften är för stor för oss att axla själva. Samarbete, samverkan och ömsesidigt beroende var därför en röd tråd i samtalen. Vi vet att det finns många individer och organisationer i Sverige och i världen som har samma längtan som vi. När vi fortsätter resan framåt så kommer vi därför försöka göra det alltmer i nära samarbete med andra.