På vissa håll saknar 99% utbildning

Nu är våra projekt i Tchad igång. Vår partner FAPLG, som fick pris av UNESCO 2013 för sitt effektiva arbete med alfabetisering, har sedan 2001 jobbat oförtrutet med i Gueara regionen i centrala Tchad med att skapa förutsättningar för de 26 språken i regionen att lära folk läsa och skriva.

FAPLG jobbar i nära samarbete med SIL Tchad. FAPLG har 18 medlemsföreningar där FAPLG bedriver alfabetisering i 13 av dessa med stor framgång. Dom jobbar i nära samarbete med de lokala myndigheterna och FAPLG har stort förtroende.
Tchad är ett land med hög analfabetism (78%) med stora köns-skillnader (69% för män och 86% för kvinnor). Dessa tal är ännu högre i vissa regioner. Under decennier har utbildning varit på franska och arabiska, de två officiella språken. Guéra är en av de fattigaste regionerna i Tchad, med 83% av dess invånare som lever under fattigdomsgränsen, jämfört med 65% på nationell nivå. Dessutom har 96,8% av hushållen inte fått utbildning och i vissa samhällen är denna andel 99%.
Det tchadiska civila samhället är ett samhälle som fortfarande försöker hitta sig själv på grund av en lång period av diktaturegim som landet genomlevt. Under denna period tilläts inte dynamiska och framgångsrika organisationer i det civila samhället. Det civila samhället började bli medvetet om dessa frågor ungefär år 2000 i samband med övergången till en demokratisk regim, som lovade yttrandefrihet och föreningsfrihet, främjande av demokrati etc. Det är alltså endast 17 år sedan det civila samhället i Tchad på allvar börjat bygga demokratiska strukturer.
Vi jobbar nu med de 13 språk i vilka FAPLG bedriver alfabetisering, utöver dessa finns alltså 5 språk där det kommer att krävas språkutveckling då dom inte har ett alfabet idag. Vi hoppas att i framtiden även kunna bidra till detta.

Totalt kommer 4 800 elever att genomgå läsundervisning 2018 och 2019.