Personliga reflektioner över 50 år med Folk&SpråkWyciffe

Ja, kan ni förstå? Folk&Språk fyller 50 år!!!

På ett sätt känns de 50 åren bara som ett ögonblick. Det tar oss tillbaka till 1970, då vi var med och grundade Wycliffe Sverige. Då gick vi Nordiska Bibelinstitutet i Säffle för att förbereda oss för vårt framtida yrke som språkforskare och bibelöversättare i Papua Nya Guinea (PNG).

Gunilla Andersson arbetade redan då med att på sin fritid administrera Wycliffe Sverige från sin lägenhet i Örebro. Gunilla blev vår första missionsföreståndare och på många sätt kan man påstå, att hon fortsatte sitt engagemang i F&S ända fram till sin död 2017. Frid över hennes minne!

Wycliffe-kontoret i Sverige var ju en nödvändighet för att vi skulle kunna ge oss iväg till PNG. De skulle ju bl.a. förmedla gåvor från våra församlingar och vänner, och från alla som ville vara med och stödja vårt arbete. Dessa pengar skulle skickas månatligen till oss i PNG. Uppsala Baptistförsamling och Betelkyrkan i Örebro har båda varit våra utsändande församlingar.

Vi blev klara att flyga iväg till PNG på sommaren 1972. I mars 1973 påbörjade vi vårt bibelöversättningsarbete hos amafolket i den nordvästra delen av landet.

Under våra 43 år i PNG, hade vi en mycket regelbunden kontakt med kontoret i Sverige.

Vi var kvar hos amafolket ända fram till att hela Nya testamentet (NT) var översatt och kunde invigas av församlingarna i Ama-land i november 1990. På den festligheten var även Mildred och Jack Fagerström med oss. Mildred arbetade då som missionsföreståndare på F&S:s kontor i Stockholm.

Som sagt, kontoret och vi har haft ett nära samarbete under alla år.

Samarbetet fortsatte sedan under ytterligare 21 år, sedan vi flyttat till konaifolket i sydvästra delen av PNG för att, som man säger, börja om på ny kula med språkinlärning, kulturstudier, ljudlära, alfabet, ABC-böcker, grammatik och bibelöversättning.

Konaifolkets NT blev så småningom också klart och kunde invigas under påsken 2015. Då kom också ett antal svenska vänner och F&S:s styrelseordförande, Maj-Kristin Svedlund, för att fira tillsammans med oss och konaifolket.

Under arbetets gång hos konaifolket tog också första tryckningen av Ama NT helt slut, och de ville ha en nytryckning. Den här gången gjorde amafolket en stor del av arbetet på egen hand, men vi träffades också vid ett antal tillfällen för att tillsammans jobba på att revidera den första upplagan. Nu kunde vi också inkludera Ruts bok och Jona, liksom 1 och 2 Moseboken, som en annan mission nu hade översatt. Det reviderade Ama NT och de fyra böckerna från GT kunde sedan invigas påsken 2010.

Vi har alltså fått vara med aktivt under 45 år, och 5 år som pensionärer och hedersmedlemmar, av de 50 år som F&S nu kan fira. De sista 5 åren har Mats-Jan Söderberg varit missionsföreståndare. Han har de senaste åren haft en ”back to basics”-inställning, som lett till en förnyad betoning på att bibelöversättning är vår huvuduppgift. Mycket bra inställning, tycker vi! Vi känner oss ödmjukt tacksamma för allt som F&S har bidragit med till våra två översättningsprojekt i PNG.

Vi har nu fått samarbeta med Folk&SpråkWycliffe under ett 50-års-”ögonblick”, som jag inledde den här reflektionen med. Nu ser vi fram emot nästa ”ögonblick”, då fler och fler folkgrupper utöver vår värld får tillgång till Guds evangelium på sitt modersmål.

 

Sören&Britten Årsjö