Saliga (o)visshet

När Paulus skriver sitt andra brev till Timoteus sitter han fängslad i Rom, en stad som andades oro och väldigt mycket hat mot just kristna. Nero hade gett sig själv en orsak att vända fokus från sig själv till att genom att tända på Rom skylla den fasansfulla branden på de kristna.

Paulus som då dessutom sitter bakom lås och bom skriver i avslutningen av sitt brev till den unge Timoteus: “Herren ska också rädda mig från alla onda anslag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Hans är äran i evigheters evighet. Amen.”

Mitt i denna ovisshet hade Paulus ändå “salig visshet”. Oftast är det just i ovissheten som vi behöver den saliga vissheten. Vilken oerhörd välsignelse det är att i svåra stunder kunna öppna sin Bibel och där möta Herren och Hans Ord. Vi lever alla i en tid av stor ovisshet där vi hör olika framtidsscenarier uttryckas, en del katastrofala, andra mer hoppfulla.

Som kristna har vi vårt hopp i Herren, att Han som tagit oss ända hit också ska hjälpa oss hela vägen fram in i Hans himmelska rike.

Vi har under de senaste månaderna behövt tänka om, ställa om och ibland ställa in tills vi hittar en väg framåt att fullborda det Herren kallat oss till. Han ångrar inte sin kallelse utan den står fast oavsett hur turbulent samtiden kan se ut. Att erfara Dina böner och Din omsorg mitt i en tid då missionärer blir fast på olika platser och viss verksamhet får skjutas på framtiden, har varit oerhört uppmuntrande och rörande.

Jag vill tacka Dig och samtidigt uppmuntra och uppmana Dig att fortsätta be att alla folk ska få Bibeln översatt till just sitt språk, och att evangeliet ska spridas till platser och folk som idag inte har nåtts av de goda nyheterna om Jesus Kristus

Saliga visshet, Jesus är min! Han är min herde, kallar mig sin.
Saliga visshet, allt är nu väl! Jesus har löst min kropp och min själ.

KÖR: Han är min glädje, Han är min sång, Honom jag prisar livsdagen lång.
Han blir min lovsång evigt hos Gud. Han är min brudgum, jag är hans brud.

Allting jag uppgav, allting jag vann, Evighetsdagen härlig upprann.
Himlen är öppen, änglar från Gud bringa till jorden, frälsningens bud.

Nu kan jag salig sjunga hans pris, själen nu njuter himmelens spis.
Jag är ett stoft, dock renad av Gud, Jesus är min, och jag är hans brud.

Döpt med Guds Ande efter hans ord, saliga visshet – himmel på jord!
Eld på min tunga, eld i min barm, Han har mig fyllt med kärlek så varm.

 

Mats-Jan Söderberg