Språkklurigheter

Idiom eller idiomatiska uttryck/talesätt är kluriga och kan orsaka stora problem vid översättning mellan olika språk om de översätts ordagrant. ”Ingen ko på isen” är ett gammalt svenskt idiom med betydelsen ”ingen panik, ingen brådska”.
Här ser du idiom som Britten Årsjö hämtat från ama-språket och vad de ordagrant betyder. Vad tror du att själva idiomet betyder?

1. mulu unu = skjuta sitt hjärta för någon

A) tänka på någon

B) älska någon

C) tro på någon

2. mulu mo yau = ett dött hjärta

A) medvetslös

B) död

C) tycka synd om

3. mulu kalo= ett döende hjärta

A) ledsen

B) nära döden

C) förvånad
4. mulu tiwoi = två hjärtan

A) vis/kunnig

B) tvivlande

C) givmild
5. mulu mo iwoi = ett hjärta med hål

A) andnöd

B) förvånad

C) vis och kunnig

Rätt svar:

1.     B

2.C

3. A

4. B

5. C