Tack för inkomna gåvor till minne av Gunilla Andersson

Vi som arbetar i Folk & Språk vill framföra vårt varma tack till alla er som, till minne av vår tidigare medarbetare Gunilla Andersson, valt att ge en gåva till oss.  Helt i linje med sin livsgärning och sitt kall ville Gunilla att eventuella gåvor vid hennes bortgång skulle gå till utbildning av nationella bibelöversättare. Vi känner stor ödmjukhet över det förtroende som visats oss genom dessa gåvor och vill tillönska er alla Guds välsignelse och glädje i detta.