Bibelöversättning i världen idag!

Nya Bibelöversättningar påbörjas i en takt som aldrig förut i historien. Allt fler översättningar blir klara. Hur kan då översättningsbehoven plötsligt öka? Ny statistik visar nämligen att flera hundra språk tillkommit de sista tre åren.

I Vision 2025 står det att vi ”tillsammans med samarbetspartners över hela världen vill se Bibelöversättning påbörjad innan 2025 i varje språk som behöver det.” Det är just genom samarbete som
vi i november kan presentera den mest tillförlitliga Bibelöversättningsstatistiken någonsin.

Wycliffe Global Alliance, där Folk&Språk ingår, har i många år arbetat med att kartlägga och presentera behoven av Bibelöversättning. Det som är glädjande är att allt fler delar visionen att göra
Bibeln tillgänglig för alla och att samla in relevant information. Genom att dela information med varandra och göra gemensamma undersökningar har statistiken förbättrats. I och med att den
tekniska utvecklingen har gått framåt, kan den enorma mängd data som samlas in bearbetas och analyseras, så att den blir mer användbar.

Historiskt sett var det ofta personer utifrån som försökte avgöra om det fanns ett behov av översättning. Numera är det i högre utsträckning språkgrupperna själva, med sin förståelse för den
lokala situationen och relationen mellan språkets olika dialekter, som gör den bedömningen. Det ger också mer korrekta resultat. Några andra faktorer som bidragit till att vi ser en ökning av
antal språk är att man identifierat fler teckenspråk (sammanlagt 368) som behöver översättningar. Dessutom finns det språk där det behövs ”orala” översättningar; en Bibel som från början översätts i en muntlig form och som man kan lyssna på. Man har också identifierat 399 språk som togs bort från behovslistan därför att översättning påbörjades eller precis skulle börja, men aldrig fullföljdes.

Vi är alltså inte nedslagna för att översättningsbehoven tycks ha ökat. Gud, som räknar varje hår på vårt huvud, kände redan till dessa språkgrupper. I Hans statistik finns varje människa med. Nu när vi har en bättre bild av läget, fortsätter vi mot målet med ännu större beslutsamhet för att var och en ska få höra om Jesus på det språk som de förstår bäst.

Annika Ralston