Titta här! Jag kan.

Plötsligt flyger flickan upp ur skolbänken. Hon står ivrigt och småhoppar med handen viftande i luften.

”Jag! Titta här! Jag kan!”

Ett tjugotal vuxna vänder sig förvånade mot henne där hon försöker påkalla lärarens uppmärksamhet. Flickan tar ner handen och sätter sig generat bredvid sin mamma i skolbänken. Det sitter en klass med vuxna som får läs- och skrivundervisning genom en av Folk & Språks samarbetsorganisationer i Togo. Flickan har följt med sin mamma till lektionen och efter att ha tittat och lyssnat när läraren interagerat med de vuxna så blir plötsligt frestelsen för stor. Hon bara måste få vara med.

Jag är på besök i klassen och sitter längst bak och observerar under lektionen. Min blick går flera gånger till flickan bredvid sin mamma. Hon går inte själv i någon klass och tyvärr är det barnen som ofta kommer i kläm när mänskliga rättigheter inte respekteras. Eftersom mamman deltar i läs- och skrivklass så vet vi av erfarenhet att sannolikheten för att flickan kommer att få gå några år i skolan ökar drastiskt.

Läs- och skrivklasserna ger människor möjlighet att utvecklas från den situation de befinner sig i, till något bättre. Inte bara för dem själva utan hela familjen. Att få lära sig läsa, skriva och räkna, oavsett ålder, är som att med full kraft resa sig upp från sin livssituation, och säga till världen ”Jag! Titta här! Jag kan!”

Din gåva till läs- och skrivklasserna är så värdefull. Betalning sker bäst till Bankgiro 900-7287

”Projekt”, eller med Swish till nr: 123 900 7287.  Tack för ditt bidrag!

Mia Viitanen, Projekthandläggare Folk & Språk