Trons väsende

Nyligen fick jag Roland Björkestedts bok ”Vägar jag inte visste fanns” i min hand. Titeln pekar på en andlig princip gällande tron, den tro vi fått av Herren som en gåva i frälsningen. Tron ser det som inte syns och leder oss på vägar som vi inte ser med våra fysiska ögon.

I Bibeln läser vi om Abraham, som drog ut till ett land som han bara ”sett” med trons ögon. Mose stod ut med alla möjliga svårigheter för att han ”liksom såg den Osynlige”.

Cameron Townsend, grundaren av Wycliffe, såg hur människor från alla språk skulle kunna läsa Bibeln på sitt eget språk, långt innan alla pågående översättningsprojekt sett dagens ljus. (https://www.youtube.com/watch?v=jT4bFwYjKO0&list=PLWaQzON3bRyZPdhticzJBenvFF1QzBw-P&index=3)

Tron är dock mer än en idé, en tanke eller en fantasi. Tron byggs upp av Guds Ord och utifrån det förstår vi också vad Han kan och kommer att göra i framtiden. Tron har en fast grundval: vittnesbördet om hur Gud verkat genom historien. Tron leder oss framåt, nyfiket väntande på Herrens ingripande och ledning. Tron innebär också att vi litar på att Herren kommer att hjälpa oss igenom och ta oss i mål.

Tron ger oss ingen ro, men samtidigt fyller den våra hjärtan med Guds frid mitt i livets alla stormar. När Jesus sa till sina lärjungar ”Låt oss fara över till andra sidan” var det lugnt och stilla, men på vägen över Galileiska sjön brusade stormen upp för att om möjligt skrämma och hindra resan till andra sidan. Vad lärjungarna inte kände till var vad som väntade på andra sidan sjön:  två män med stora behov. När stormen stillats och båten kommit i land, blev de två männens liv helt förvandlade.

Hur många liv har inte förändrats genom det trossteg, som Cameron Townsend tog? Han såg det som inte syntes och agerade på det.

Låt oss fortsätta att med den Helige Andes hjälp se det Herren vill visa oss, så ännu fler människor får del av Guds ord och får sina liv förvandlade.

 

Mats-Jan