Utrota analfabetismen och bibellösheten

I vårt senaste nummer av Folk&Språks tidning, och även här på vår hemsida, kan du läsa om vad vi arbetar med, om våra missionärer, bibelöversättningsprojekt som vi har och sist men inte minst, våra läsklasser där vi lär de minst privilegierade i vår värld, analfabeterna, att läsa, skriva och räkna på sina språk.

En Indienmissionär sa en gång till sin 10-åriga dotter: ”Om du vill förändra människors liv, lär dem att läsa och skriva”. Jag återkommer om och om igen till bibelordet i Joh. 20:31 där det står ”… dessa är nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds Son…” som en påminnelse om att Guds Ord skrevs ned för att bevaras, predikas och föras från generation till generation.

Allt vi gör handlar om att göra Jesus känd för dem som ännu inte hört om Honom, så att Hans kärlek och barmhärtighet får beröra även de minst priviligierade i vår värld. Våra missionärer och projekt existerar under den ledstjärnan; Kristus – vår kärna och stjärna. Möjligheten att själv kunna läsa Bibeln på det språk som är mitt eget och att höra förkunnelse på detsamma är en mänsklig rättighet i mina ögon.

Ungefär 3% av alla missionärsinsatser i världen, riktas mot de bibellösa och onådda folken. Folk&Språk har alltid arbetat för dessa folk och fortsätter att göra det, tills alla folk har hört evangelium.

För att allt detta ska ske behövs ditt stöd. Utan församlingars och individers böner och gåvor är det svårt för missionärerna att vara riktigt effektiva. De lever under ständig press och ofta hot av olika slag, ohälsa, oroligheter och ibland närvaro av fientliga myndigheter och terrorgrupper. Där behövs dina böner.

Sedan finns såklart den ekonomiska aspekten. Våra projekt under 2018 beräknas totalt kosta runt 650 000 kronor, förutom kostnader för administration mm.

Under 2017 har vi upplevt ett så fint och brett stöd från så många i Sverige och det har varit så uppmuntrande. Så nu ber vi och tror att det fortsätter så under 2018.

Tillsammans kan vi förändra livet för så många människor och ge de bibellösa folken Guds Ord.

 

Mats-Jan Söderberg