Välkommen till Folk&Språks Årsmöte 4/5 kl 13:30 i Nässjö

Årsmötet hålls i Allianskyrkan i Nässjö med start 13:30. I år talar Torbjörn Aronsson över temat ’En bibelöversättnings betydelse för en språkgrupp’ utifrån hur den första svenska översättningen påverkade Sveriges utveckling som land.

Sedan kommer även översättarna från Magend projektet att vittna om sin väg till tro på Jesus Kristus. Efter det fikar vi tillsammans och sedan går vi in i årsmötes förhandlingarna runt 15:00

Datum: 4/5 -2019
Tid: 13:30
Plats: Allianskyrkan Nässjö, Rådhusgatan 10 Nässjö

Hjärtligt välkomna!!