Välkommen till missiologisk konsultation 12/10 kl 13:30-16:30 i Nässjö Pingstkyrka

Under Engage -19 hålls även en missiologisk konsultation för missionsledare, pastorer, föreståndare och missionsråd.

En missiologisk konsultation är en process där vi med utgångspunkt från utvalda bibeltexter ber, reflekterar och i grupp samtalar om vårt missionsuppdrag. Hur har vi förstått och utfört vårt uppdrag hittills?

Hur väl stämmer det med Bibelns beskrivning av vad vi ska göra? Vi ägnar oss inte åt diskussioner om hur vi ska lösa praktiska problem, utan försöker göra en djupare prövning av vår inriktning och vårt arbetssätt.

Inledningsvis förklaras de begrepp vi använder och vårt syfte med samlingen. Vi presenterar ämnet och formen för våra samtal. Sedan delar vi upp oss i grupper där deltagarna på ett medvetet och fokuserat sätt reflekterar över 2-3 frågeställningar och skriver ner sina insikter. Varje samtal avslutas med att gruppen redovisar sina insikter och reflektioner för de andra grupperna på ett intressant och gärna kreativt sätt. Vi har två samtalstillfällen vid denna konsultation, och tid på slutet att enskilt och tillsammans besluta vad man vill ta med sig till den egna församlingen. Ledaren för konsultationen samlar in gruppernas presentationer och skickar senare ut en sammanfattning till dem som önskar det. Även om vi inte fokuserar på praktiska problem under själva samtalen, så hoppas vi att resultatet av våra reflektioner och samtal kommer leda till en positiv utveckling i våra församlingars missionsarbete och får praktiska konsekvenser..

Samtalen är seriösa men brukar också bli livliga och stimulerande. Det finns rum för skratt, kreativitet och nya idéer. Vi lär oss mycket av varandra och lär känna andra som har ett hjärta för mission.

 

Varmt välkomna den 12/10 i Nässjö Pingstkyrka kl 13:30.

Deltagandet är kostnadsfritt

 

Anmäl dig här