Vem äger missionen?

Missiologisk konsultation – ‘Vem äger missionen?’

Vem äger missionen? Hur ser vårt missionsarbete ut och varför? Hur relaterar vi till ordet mission? Hur ser vår missiologiska tanke ut?

Vi bjuder in dig att under några timmar glömma verksamheten du står i, budgeten som ska fyllas och följas för att tillsammans med andra troende komma samman för att samtala, bedja, lyssna in och dela våra tankar om just detta. Ett försök, kanske en väg att skapa ännu större tydlighet om ovan ställda frågor i just din kyrka.
Vi jobbar utifrån 1 Kor 12:26 och Ef 4:16 att när vi kommer samman har alla något att bidra med, ett perspektiv och insikt som just du bär i ditt hjärta, en Gudserfarenhet som delas och läggs som en byggsten i det Guds hus du är med och bygger.

Ett uttryck som ofta används internationellt är ‘Reflective Practitioner’, fritt översatt ‘En reflekterande praktiker’. Vi jobbar ofta oförtrutet vidare men ger vi oss själva utrymmet att tillsammans reflektera över vad vi gör och varför vi gör det? Och framför allt reflektera över det vi har gemensamt och som utgör grundbulten i vårt varför, nämligen Guds Ord.

Vår bön är att vi under dessa timmar vi har tillsammans ska göra just detta, reflektera över Guds Ord, vända oss till Källan för vår existens och återupptäcka skatter som kanske skymts av vardagens damm eller hamnat i skuggan av alla praktiska göromål vi har ansvar för.

Så, varmt välkommen att komma med och bidra med din gåva för att fördjupa och bredda vår förståelse av missions befallningen.

Konsultationen kommer att vara kl 13-16 Lördagen 20/10 i Nässjö och leds av Annika Ralston och Christina Thornell, båda med livslång erfarenhet från missionsfältet.