Vi fick ett rop på hjälp!

När corona slog till i världen på allvar tog vi kontakt med våra samarbetspartners på de olika fälten där vi  är involverade för att höra hur det drabbat deras områden. Vår ansvarige, Michel Karim, på plats i Guerra-regionen i Tchad gensvarade direkt och förklarade att det var stor risk för hungersnöd i området dels p.g.a. torkan, men även p.g.a. lockdownsituationen i landet.

Folk & Språk sponsrar sedan flera år ett antal alfabetiseringsprojekt i denna region där vi främst riktar oss till barn i förskoleåldern för att lära dem läsa och skriva på deras modersmål. Resultatet har varit mycket gott och flera vittnar om hur detta förändrat deras barns möjligheter att lyckas i skolan och fullfölja utbildningen. Under  2020 har vår samarbetsorganisation, FAPLN, haft 2118 barn i förskoleklasserna, av vilka 1105 är flickor. Dessa  undervisas av 82 lärare och 18 handledare.

Eftersom myndigheterna i Tchad valde total nedstängning av samhället för att begränsa virusets spridning, så stängdes alla våra förskoleklasser ned. Då våra elever kommer från fattiga enkla förhållanden hör de till den del av befolkningen som drabbades hårt ekonomiskt under krisen. Befolkningen hamnade i rädsla och stress och sårbarheten hos den redan fattiga befolkningen har förvärrats då priserna på basala livsmedel såsom spannmål har ökat kraftigt. Många har inte ens möjlighet att ge sina barn mat, än mindre möjlighet att köpa utsäde till såningstiden som börjar snart då regnperioden kommer, vilket i sin tur gör att hungersnöden även sträcker sig  längre in i framtiden.

I maj skickade vi ut ett brev till Folk & Språks vänner, givare och förebedjare där vi bad om hjälp att bidra till att avvärja hungersnöd bland våra elevers familjer. Vilket fantastiskt gensvar det blev! Tillsammans har det hittills samlats in drygt 130 000 kr till detta ändamål.

Första delen av pengarna har nått Tchad och nu i veckan fick vi rapporter om att de hittills har delat ut 14,5 ton spannmål till familjerna, både till mat och utsäde. De är oerhört tacksamma för den hjälp de får.

Hövdingen i byn Banda uttryckte sin tacksamhet först och främst för läsklasserna: ”Jag gick inte i skolan som barn, men som vuxen lärde jag mig läsa och skriva tack vare liknande läsklasser som ni bedriver, vilket förändrade mitt liv. Och nu lär ni barnen inte bara att läsa och skriva, utan ni hjälper familjerna med mat i denna svåra tid. Jag vet inte hur jag ska uttrycka min glädje! Tack till alla er som hjälpt oss!”

Nu skickar vi resten av pengarna som kommit in till fortsatt hjälp för folket i denna region.

Tack till alla er som varit med i denna insamling! Ni är med och räddar liv.

 

Anna-Caisa Söderberg