Vision 2025

Wycliffe Global Alliance vision är att år 2025 ska arbete ha påbörjats i de kvarvarande språk som är i behov av det.