Wycliffe Global Gathering

Idag avslutades Wycliffe Alliance Global Gathering, som hålls var fjärde år, i Thailand. Missionsföreståndare Mats-Jan Söderberg tillsammans med Ordförande Maj-Kristin Svedlund deltog från Folk&Språk.
– Det har varit en fantastisk vecka med mycket gemenskap och träffar med andra Wycliffe organisationer, säger Mats-Jan.
SIL som är Wycliffes och Folk&Språks närmaste samarbetspartner hade även dom sin Icon2016 samling samtidigt och många samlingar var gemensamma. Första hälften veckan ägnades åt att reflektera, be och samtala om Vision 2025. Där betonades vikten av hur viktigt det är att nå ut till församlingar och kristna överlag för att tillsammans arbeta för att varje språk ska ha en påbörjad översättning förhoppningsvis innan 2025. Men det betonades också att det inte enbart handlar om en viss tidpunkt som detta arbete ska ske utan mer som en fyr att ta sikte emot för att hålla kvar fokus på behovet av att utbilda lingvisteroch teologer för bibelöversättar rörelsen.
Andra hälften ägnades åt att utröna vilka ’gåvor’ de olika organisationerna i alliansen har att dela med sig till andra.
Denna Global Gathering röstades även en ny styrelse in. Sedan ett par år har alla alliansens organisationer rösträtt inom Alliansen.
Framtiden för bibelöversättningsrörelsen är ljus och engagemanget stort. Herrens närvaro i bön och lovsång var så påtaglig, med en stor enhet om att arbeta tillsammans i Guds Mission.