Folk&Språks kontor flyttar

Sedan 2008 har vi haft vårt kontor på Sorterargatan 11 i Vällingby. Kontoret har varit en bra och billig lösning under alla dessa år. Men då vi har ett bibelöversättnings team och ett begynnande samarbete med Skandinavisk Teologisk Högskola i Uppsala har vi sedan en tid funderat på att flytta kontoret dit.

Så under hösten 2018 ’sprang’ vi på en lokal där vi kan sitta tillsammans med STH och Focus Business School, där det även finns plats för Magend översättarna att jobba med sin översättning. Sagt och gjort så med snabbt varsel kunde allt beslutas och den 1 april så flyttar Folk&Språks kontor från Vällingby till Uppsala.

Be gärna för flytten och de förändringar det innebär för kansliets anställda.

(Om det finns någon som behöver kontors lokaler i Vällingby mejla director@folk.se)