Historia

Historia

Hur organisationen Wycliffe startade

Cameron Townsend, då en ung kolportör, kom 1917 från USA till Guatemala för att sälja biblar på spanska. Han upptäckte ganska snart att över 60% av befolkningen tillhörde folkgrupper som inte kunde tala eller läsa spanska.

cam-townsendTownsend gav upp sin ide att sälja spanska biblar och bosatte sig i stället i en by med Cakchiquelindianer. Femton år senare hade han analyserat och skrivit ner språket och översatt Nya testamentet. Då fanns också 100 kristna församlingar, ett sjukhus och en klinik, en internatskola och en bibelskola för indianer.

Townsend insåg att människor i hundratals andra språkgrupper över hela världen också saknade Guds ord och en vision föddes.

1942 bildades en organisation för bibelöversättning och fick namnet Wycliffe Bible Translators efter John Wycliffe*.  I Sverige bytte vi år 2002 namn från Wycliffe bibelöversättare till Folk&Språk.

Wycliffe Global Alliance är idag en av världens största kristna missionsorganisationer. På wycliffe.net kan du få veta mer om den världsvida organisationen.

 

*John Wycliffe

John Wycliffe föddes år 1330 i Yorkshire i England. Man vet ganska lite om hans uppväxttid. Hans hemtrakt lydde under pris John av Gaunt, hertig av Lancaster, som var son till kung Edward III. Prins John blev Wycliffes vän och beskyddare.

Wycliffe kom 16 år gammal till Oxford för att studera och blev efter studier den ledande teologen och filosofen i England, och skrev många böcker om den kristna tron.

Han blev de fattigas vän och önskade föra ut evangeliet till människorna på det engelska språket. Bibeln fanns på latin och kunde bara läsas av de med hög utbildning. Han ansåg att det var varje kristens rättighet att lära känna Bibeln och att Kristus var enda vägen till frälsning, inte pilgrimsresor eller avlatsbrev. Han kom i onåd hos kyrkans mäktiga män och man försökte på allt sätt att stoppa honom.Wycliffe-film

 

Prins John fick många gånger komma och hjälpa Wycliffe ur svåra situationer. Oppositionen mot honom blev allt starkare och man fråntog honom hans tjänst som lärare i Oxford och han blev satt i husarrest. Mot slutet av sitt liv arbetade han tillsammans med några av sina trogna elever på att översätta Bibeln från latin till engelska. John Wycliffe dog på nyårsafton 1384.

Kyrkans män beordrade att Wycliffes skrifter skulle brännas. Men hans översättningar och andra skrifter hade redan förts ut i övriga Europa. Många anser att Wycliffes arbete var reformationens gryning, långt före Martin Luther.

40 år efter Wycliffes död bestämde prästerskapet att Wycliffes kvarlevor skulle grävas upp och brännas. Man gjorde så och askan ströddes i floden Swift: ingenting av John Wycliffe skulle finnas kvar i Englands jord. Vi vet att flodens vatten flyter vidare mot havet och sprider sig i världshaven. Det är likadant med det kristna evangeliet – det går inte att stoppa. Gud vill att alla folk ska få del av hans Ord. För att hedra minnet av John Wycliffe heter vår världsvida missionsorganisation Wycliffe.