Läromässig grund

thumb_IMG_1269_1024-2-1024x650

Läromässing grund

1. Vi tror att Bibeln är Guds budskap till oss människor, är fullständigt tillförlitlig, och att den ska vara vårt enda rättesnöre när det gäller trons innehåll och praktiska konsekvenser.

2. Vi tror på en enda Gud, som finns till i evighet som tre personer, Fadern, Sonen och den helige Ande.

3. Vi tror att alla människor är skapade till Guds avbild och genom detta har ett okränkbart värde, men att de på grund av synd är skilda från Gud och varandra och därför behöver försoning.

4. Vi tror att Jesus Kristus, Guds Son, föddes av jungfru Maria och är fullkomlig Gud och fullkomlig människa. Jesus visade Guds kärlek till syndare genom att ta straffet och lida och dö i vårt ställe. Han uppstod kroppsligen från de döda och återvände till himlen, där han ber för dem som tillhör honom.

5. Vi tror att alla som vänder om till Gud och erkänner endast Jesus Kristus som Herre och Räddare, genom Guds godhet och kärlek förklaras oskyldiga inför honom och får förlåtelse och evigt liv.

6. Vi tror att Herren Jesus personligen ska återvända i härlighet, uppväcka de döda och döma världen.

7. Vi tror att alla människor ska uppstå från de döda. De som är förenade med Jesus Kristus får tillbringa ett evigt liv med Gud, och de som är förlorade döms till evig separation från Gud.

8. Vi tror på den helige Ande som ger nytt liv till den som tror på Jesus Kristus. Den helige Ande bor i de troende, och genom sin förvandlande kraft ger han oss visshet om vår räddning och utrustar oss till att kunna leva helt för Gud och tjäna honom.

9. Vi tror att församlingen är Kristus kropp, att den är alla troendes gemenskap, och att den har fått i uppdrag att göra alla folk till Jesus efterföljare.