Vad är Folk&Språk?

Vad är Folk&Språk?

Folk&Språk finns till för att möjliggöra för alla människor att få del av Bibeln på sitt eget språk. Tillsammans med olika samarbetspartners vill vi verka för Jesu befallning att göra alla folk till lärjungar. De nya bibelöversättningar som blir färdiga är uttryck för Guds verk i den här världen. Det är vårt privilegium att vara involverade i det som Gud gör.

fs_4f_ligg_wycliffe-bara

 

Folk&Språk – Wycliffe i Sverige grundades 1970 av Gunilla Andersson och Sören & Britten Årsjö. Folk&Språk är en tvärkyrklig missionsorganisation ansluten till den internationella Wycliffe Global Alliance, vilken består av mer än 100 organisationer från mer än 60 länder. Tillsammans står vi för ca 80 % av världens alla bibelöversättningsprojekt. Folk&Språk har ett nära samarbete med ett flertal andra missionsorganisationer och bibelorganisationer i Sverige. Det finns också ett nära samarbete med kristna församlingar i Sverige vid utsändning av medarbetare.

Wycliffe Global Alliance har en vision – vision 2025 – som även Folk&Språk omfattar. Visionen är att år 2025 ska bibelöversättningar vara påbörjade på världens alla språk där det finns ett behov.

wycliffe-logo